• Digital pre Nitru

     • Naša škola získala grantový program DIGITAL pre NITRU z Nadačného fondu Jaguar Land Rover v Nadácii Pontis. Program bol určený pre základné školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Nitra. Vznikol v rámci aktivít Jaguar Land Rover zameraných na podporu digitálnych zručností žiakov, ako aj odozva na podporu pri integrácii ukrajinských žiakov, pri ktorých sa ukázalo, ako môžu digitálne technológie zohrávať rolu aj pri inklúzii a integrácii. Grantový príspevok bol určený na nákup digitálneho technického vybavenia. Ponúkal príležitosť podporiť digitálne vzdelávanie detí.

      Škola získala 16 notebookov v hodnote 8000 eur. Revitalizovala sa multifunkčná učebňa, ktorá slúži a bude slúžiť všetkým žiakom našej školy.

     • Účelové cvičenie

     • V dňoch 26. - 27. októbra žiaci druhého stupňa absolvovali jesenné účelové cvičenie. Žiaci boli poučení o civilnej ochrane a ako sa správať v mimoriadnych situáciách. Osvojili si poznatky zo zásad prvej pomoci v zdravotnej príprave, oboznámili sa s prostriedkami používanými pri orientácii v teréne, dozvedeli sa zaujímvé informácie z oblasti dopravy. Cieľom účelového cvičenia bolo poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky v jednotlivých oblastiach a formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života. V praktickej časti žiaci v každej oblasti mali veľkú chuť riešiť rôzne situácie, pracovali po skupinkách mimo areálu školy na Kalvárii. Pri jednotlivých stanovištiach, v spolupráci s jednotlivými triednymi učiteľmi, zúročili svoje nadobudnuté vedomosti. 

     • Halloween - Straši škola :)

     • Po dlhšej prestávke sme si opäť v našej škole mohli spraviť úžasný a zábavný helloween-sky deň. Zapojené boli všetky ročníky i všetci pedagógovia. Najskôr si ráno žiaci pripravovali masky, potom sme maľovali tekvice - ďakujeme aj predsedovi parlamentu Adamovi Bihárymu z IX.A, že za pomoci pani učiteľky zrealizoval zbierku, neskôr sme sa presunuli do telocvične, kde nás čakali zaujímavé aktivity, diskotéka a vystúpili i naši žiaci s hudobnou a speváckou vsuvkou (Jozef Bihary VII.A, Jozef Bihari a Silvester Lakatoš VIII.A). V neposlednom rade by sme chceli poďakovať pani učiteľkám z oboch stupňov za výbornú organizáciu a nádhernú nápaditú výzdobu celej školy. Ešte raz všetkým ďakujeme a nevieme sa dočkať ďalšieho halloweenu.

     • Jeseň 2022

     • Jeseň je tu

      Zaznel v lese zajkov hvizd,

      že odpadol zlatý list.

      Kto si ten list prečíta,

      vie že jeseň prekvitá.

      Opäť i tento rok Vám ponúkame výber z našej jesennej kreácie z prvého i druhého stupňa. Ďakujeme za zveľaďovanie našej školy všetkým žiakom a vyučujúcim.

     • Založenie Školského parlamentu

     • V septembri nastal dôležitý míľnik v našej škole a založili sme nový Školský parlament. Po uznesení Školskou radou sme realizovali žiacke voľby, cez ktoré si žiaci zvolili 7 členov Školského parlamentu. V súčasnosti už prebehlo aj prvé zasadnutie parlamentu, kde si žiaci zvolili aj svojho predsedu a podpredsedu. Koordinátorom Školského parlamentu je Mgr. Tibor Kováč. Bližšie informácie, oznamy a novinky k parlamentu, ako aj štatút, plán činnosti a zoznam zvolených členov parlamentu môžete nájsť v sekcii hore na webovej stránke na lište "VIAC - ŽIVOT NA ŠKOLE - ŠKOLSKÝ PARLAMENT", kde si môžete rozkliknúť jednotlivé položky. Školskému parlamentu želáme veľa úspechov!

     • Burza informácií 2022

     • Dňa 4.10.2022 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili exkurzie v priestoroch Strednej odbornej školy stavebnej, Nábrežie mládeže 1. Burza sa týkala poradenstva pre voľbu povolania za účelom zabezpečenia profesijnej orientácie žiakov základných škôl, s ohľadom na regionálne podmienky trhu práce.

     • Začiatok školského roka 2022/2023

     • Po letných prázdninách nám opäť začína nový školský rok, a to v pondelok 5. septembra 2022. 

      Pred bránami školy bude mať krátky príhovor pán riaditeľ a následne sa žiaci presunú do tried so svojimi triednymi učiteľmi, kde dostanú inštrukcie k nasledujúcemu školskému roku.

      Prikladáme aj tlačivo o beinfekčnosti, ak si ho rodič nevie vytlačiť, poskytneme tlačivo v škole: 

      Bezpriznakovost_dieta_ziak_2022_08_15.pdf​​​​​​​

      Prajeme úspešný nový školský rok! 

     • Ukončenie školského roka 2021/2022

     • V posledný školský deň sa žiaci rozlúčili so školou. Pani učiteľky im rozdali vysvedčenia a môžu privítať letné prázdniny. Tešíme sa na žiakov opäť 5. septembra 2022.

      Veľa sme sa naučili, stojíme tu v tejto chvíli, plní lásky, plní vďaky, ako rozkvitnuté maky, aby sme vám povedali, ako sme vás radi mali. Zato všetko, čo už vieme, s láskou vám dnes ďakujeme. Za tú lásku všetkých detí, nech vám vravia naše kvety. 

     • Účelové cvičenie 1.stupeň

     • V rámci účelového cvičenia mali možnosť žiaci z prvého stupňa si pozrieť výcvik psíka a ako bonus mali i maľovanie na tvár. Samozrejme, na účelovom cvičení preberali žiaci aj teoretickú a praktickú časť účelového cvičenia v triedach.

     • Najlepší futbalista školy

     • Náš končiaci žiak deviateho ročníka Jozef Lakatoš získal od pána riaditeľa titul najlepšieho hráča futbalu počas celého jeho štúdia na našej základnej škole. Poďakovanie dostal na základe získania niekoľkých diplomov v tomto športe. Gratulujeme a prajeme mnoho ďalších úspechov.

     • Rozlúčková slávnosť jún 2022

     • Po rokoch a obmedzeniach sme napokon na konci školského roka 21/22 na našej škole mohli zrealizovať rozlúčkovú slávnosť žiakov, ktorí ukončujú školskú dochádzku. Po nástupe žiakov nám predniesol príhovor žiak ôsmej triedy Adam Bihary, odznela pieseň Slovensko moje, nádherný príhovor mal i pán riaditeľ. Potom si triedne pani učiteľky "ošerpovali" žiakov, prišlo i na odovzdávanie kytíc vedeniu školy a ostatným pedagógom, odznela aj pieseň Kým vieš snívať v podaní žiakov prvého stupňa a šiestakov. Nakoniec si niektorí žiaci zaspievali a zahrali na syntetizátore a neskôr sa presunuli všetci na pohostenie. Obzvlášť za organizáciu ďakujeme p. uč. Mgr. Kislégyovej a p. uč. Mgr. Komžíkovej. Žiakom, ktorí končia na našej škole prajeme mnoho úspechov do života.

     • Cena najlepšej pani učiteľky

     • ŽIACI OCENILI NAJLEPŠIE PANI UČITEĽKY A NAJLEPŠÍCH PÁNOV UČITEĽOV

      „Priemerný učiteľ rozpráva, dobrý učiteľ vysvetľuje, výborný učiteľ ukazuje a najlepší učiteľ inšpiruje.“ Aj takéto slová zazneli z úst žiakov, ktorí si v ankete volili NAJ učiteľa ich školy. Každému ocenenému učiteľovi poďakoval zástupca žiakov, ktorý zároveň opísal, prečo si ho deti vybrali. Za našu školu to bola pani učiteľka Mgr. L. Komžíková, ktorú sprevádzali pán riaditeľ RNDr. R. Ronec a žiak ôsmej triedy Adam Biháry. Pani učiteľke srdečne gratulujeme a prajeme mnoho ďalších pracovných úspechov.

     • Ideme hrať pingpong

     • V zdravom tele, zdravý duch.

      Tentokrát sme sa na druhom stupni zúčastnili turnaja stolného tenisu v ZŠ s MŠ Novozámocká v Krškanoch. Žiaci poctivo trénovali a zaslúžene získali druhé miesto. Veríme, že sa budú konať aj ďalšie ročníky a postupne obsadíme i prvé miesto, žiakom ďakujeme za účasť a pedagógom za ich prípravu.

     • PODAJ MI RUKU A POĎ......

     •  

      „Mať priateľa znamená nikdy nezostať sám.“  Na podporu  priateľstva sme v mesiaci máj spojili nultý a druhý ročník v aktivitách, v ktorých mladšie deti spolupracovali so staršími. Vytvorené dvojice spolu tvorili spoločný plagát , hrali  sa spoločenské hry a skladali náročnejšie skladačky, spolu desiatovali aj šli do šatne. Krásne na tom bolo to, ako druháci cítili zodpovednosť starať sa o prideleného nulťáka.

      To, že učiteľ má byť pre žiaka aj priateľom je samozrejmé. A ako inak ako cez sladké sa dá získať drobcov?....Návšteva zmrzliny je vždy úžasný zažitok.

     • MDD 2022

     •  

      Deň plný smiechu, zábavy, šantenia a dobrej nálady.  Aj tak by sa dal zhrnúť deň, ktorí naše deti prežili na Kalvárii. Návšteva kostola, športový 5boj o medailu, piknik v tráve, sladké prekvapenie, darček a nakoniec doprovod domov s ich pani učiteľkami splnili účel a deň bol vydarený- ako každý, keď počuť úprimný detský smiech.

     • Deň narcisov 2022

     • Vlani sme mohli prispievať ku Dňu narcisov len virtuálne. Tento rok sme onkologickým pacientom a ich rodinám mohli prispieť už osobne a za príspevok dostali naši žiaci a učitelia symbolický narcis. Prispievateľov bolo dosť, za čo srdečne ďakujeme. Žiaci z prvého stupňa dokonca sami vyrábali narcisy.

     • Deň Zeme 2022

     • Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavoval príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia, a preto sme sa aj s našimi žiakmi prvého i druhého stupňa snažili zveľadiť školský areál tým, že sme ho vyupratovali. Na hodinách žiaci riešili rôzne aktivity a vytvárali výtvarné práce.

     • Deň Rómov 8.4.2022

     • Deň Rómov sme si pripomenuli obzvlášť kvôli žiakom, ktorí navštevujú našu školu, a to tak, že sme si pre nich pripravili rôzne aktivity, prvý stupeň nám zaspieval rôzne slovenské piesne, nakoľko veľmi obľubujú hudbu. Neskôr nám zaspievali aj žiaci šiesteho ročníka. Všetci žiaci riešili na hodinách aj rôzne interaktívne úlohy, taktiež vyrábali ich typickú rómsku vlajku formou mozaiky.

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA 2022/2023

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

      Základná škola, Krčméryho 2, Nitra

      pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov 

      na zápis do 1. ročníka , ktorý sa uskutoční

      od 4. apríla do 8. apríla 2022 

      v čase od 8.00 - 14.00