Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum
VO: Súhrnná správa 4 Q 2021 s DPH 24.01.2022
VO: Súhrnná správa učebnice, parkety, chodník, WC... s DPH 30.09.2021
VO: Súhrnná správa učebnice s DPH 30.06.2021
VO: Súhrnná správa 1Q s DPH 31.03.2021