• SPRÁVA o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021