• Začiatok školského roka 2022/2023

     • Po letných prázdninách nám opäť začína nový školský rok, a to v pondelok 5. septembra 2022. 

      Pred bránami školy bude mať krátky príhovor pán riaditeľ a následne sa žiaci presunú do tried so svojimi triednymi učiteľmi, kde dostanú inštrukcie k nasledujúcemu školskému roku.

      Prikladáme aj tlačivo o beinfekčnosti, ak si ho rodič nevie vytlačiť, poskytneme tlačivo v škole: 

      Bezpriznakovost_dieta_ziak_2022_08_15.pdf​​​​​​​

      Prajeme úspešný nový školský rok! 

     • Ukončenie školského roka 2021/2022

     • V posledný školský deň sa žiaci rozlúčili so školou. Pani učiteľky im rozdali vysvedčenia a môžu privítať letné prázdniny. Tešíme sa na žiakov opäť 5. septembra 2022.

      Veľa sme sa naučili, stojíme tu v tejto chvíli, plní lásky, plní vďaky, ako rozkvitnuté maky, aby sme vám povedali, ako sme vás radi mali. Zato všetko, čo už vieme, s láskou vám dnes ďakujeme. Za tú lásku všetkých detí, nech vám vravia naše kvety. 

     • Účelové cvičenie 1.stupeň

     • V rámci účelového cvičenia mali možnosť žiaci z prvého stupňa si pozrieť výcvik psíka a ako bonus mali i maľovanie na tvár. Samozrejme, na účelovom cvičení preberali žiaci aj teoretickú a praktickú časť účelového cvičenia v triedach.

     • Najlepší futbalista školy

     • Náš končiaci žiak deviateho ročníka Jozef Lakatoš získal od pána riaditeľa titul najlepšieho hráča futbalu počas celého jeho štúdia na našej základnej škole. Poďakovanie dostal na základe získania niekoľkých diplomov v tomto športe. Gratulujeme a prajeme mnoho ďalších úspechov.

     • Rozlúčková slávnosť jún 2022

     • Po rokoch a obmedzeniach sme napokon na konci školského roka 21/22 na našej škole mohli zrealizovať rozlúčkovú slávnosť žiakov, ktorí ukončujú školskú dochádzku. Po nástupe žiakov nám predniesol príhovor žiak ôsmej triedy Adam Bihary, odznela pieseň Slovensko moje, nádherný príhovor mal i pán riaditeľ. Potom si triedne pani učiteľky "ošerpovali" žiakov, prišlo i na odovzdávanie kytíc vedeniu školy a ostatným pedagógom, odznela aj pieseň Kým vieš snívať v podaní žiakov prvého stupňa a šiestakov. Nakoniec si niektorí žiaci zaspievali a zahrali na syntetizátore a neskôr sa presunuli všetci na pohostenie. Obzvlášť za organizáciu ďakujeme p. uč. Mgr. Kislégyovej a p. uč. Mgr. Komžíkovej. Žiakom, ktorí končia na našej škole prajeme mnoho úspechov do života.

     • Cena najlepšej pani učiteľky

     • ŽIACI OCENILI NAJLEPŠIE PANI UČITEĽKY A NAJLEPŠÍCH PÁNOV UČITEĽOV

      „Priemerný učiteľ rozpráva, dobrý učiteľ vysvetľuje, výborný učiteľ ukazuje a najlepší učiteľ inšpiruje.“ Aj takéto slová zazneli z úst žiakov, ktorí si v ankete volili NAJ učiteľa ich školy. Každému ocenenému učiteľovi poďakoval zástupca žiakov, ktorý zároveň opísal, prečo si ho deti vybrali. Za našu školu to bola pani učiteľka Mgr. L. Komžíková, ktorú sprevádzali pán riaditeľ RNDr. R. Ronec a žiak ôsmej triedy Adam Biháry. Pani učiteľke srdečne gratulujeme a prajeme mnoho ďalších pracovných úspechov.

     • Ideme hrať pingpong

     • V zdravom tele, zdravý duch.

      Tentokrát sme sa na druhom stupni zúčastnili turnaja stolného tenisu v ZŠ s MŠ Novozámocká v Krškanoch. Žiaci poctivo trénovali a zaslúžene získali druhé miesto. Veríme, že sa budú konať aj ďalšie ročníky a postupne obsadíme i prvé miesto, žiakom ďakujeme za účasť a pedagógom za ich prípravu.

     • PODAJ MI RUKU A POĎ......

     •  

      „Mať priateľa znamená nikdy nezostať sám.“  Na podporu  priateľstva sme v mesiaci máj spojili nultý a druhý ročník v aktivitách, v ktorých mladšie deti spolupracovali so staršími. Vytvorené dvojice spolu tvorili spoločný plagát , hrali  sa spoločenské hry a skladali náročnejšie skladačky, spolu desiatovali aj šli do šatne. Krásne na tom bolo to, ako druháci cítili zodpovednosť starať sa o prideleného nulťáka.

      To, že učiteľ má byť pre žiaka aj priateľom je samozrejmé. A ako inak ako cez sladké sa dá získať drobcov?....Návšteva zmrzliny je vždy úžasný zažitok.

     • MDD 2022

     •  

      Deň plný smiechu, zábavy, šantenia a dobrej nálady.  Aj tak by sa dal zhrnúť deň, ktorí naše deti prežili na Kalvárii. Návšteva kostola, športový 5boj o medailu, piknik v tráve, sladké prekvapenie, darček a nakoniec doprovod domov s ich pani učiteľkami splnili účel a deň bol vydarený- ako každý, keď počuť úprimný detský smiech.

     • Deň narcisov 2022

     • Vlani sme mohli prispievať ku Dňu narcisov len virtuálne. Tento rok sme onkologickým pacientom a ich rodinám mohli prispieť už osobne a za príspevok dostali naši žiaci a učitelia symbolický narcis. Prispievateľov bolo dosť, za čo srdečne ďakujeme. Žiaci z prvého stupňa dokonca sami vyrábali narcisy.

     • Deň Zeme 2022

     • Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavoval príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia, a preto sme sa aj s našimi žiakmi prvého i druhého stupňa snažili zveľadiť školský areál tým, že sme ho vyupratovali. Na hodinách žiaci riešili rôzne aktivity a vytvárali výtvarné práce.

     • Deň Rómov 8.4.2022

     • Deň Rómov sme si pripomenuli obzvlášť kvôli žiakom, ktorí navštevujú našu školu, a to tak, že sme si pre nich pripravili rôzne aktivity, prvý stupeň nám zaspieval rôzne slovenské piesne, nakoľko veľmi obľubujú hudbu. Neskôr nám zaspievali aj žiaci šiesteho ročníka. Všetci žiaci riešili na hodinách aj rôzne interaktívne úlohy, taktiež vyrábali ich typickú rómsku vlajku formou mozaiky.

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA 2022/2023

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

      Základná škola, Krčméryho 2, Nitra

      pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov 

      na zápis do 1. ročníka , ktorý sa uskutoční

      od 4. apríla do 8. apríla 2022 

      v čase od 8.00 - 14.00

     • Deň vody 2022

     • Okrem zapojenia sa do súťaže ku Dňu vody, sa naši žiaci druhého ročníka a druhého stupňa zúčastnili aj tematického dňa priamo počas Dňa vody 22.3.2022 vo vyučovacom procese. Riešili rôzne pracovné listy a aktivity súvisiace s vodou. Zároveň sa niektorí aj tematicky obliekli do typických odtieňov vody - do modrej.

     • Misijný dom - exkurzia

     • Tentokrát naša škola zavítala na exkurziu v Misijnom dome na kalvárii, kde sa nachádza aj Misijné múzeu. Sprevádzal nás pán farár, ktorý u nás vyučuje náboženskú výchovu. Žiaci mali možnosť vidieť artefakty z misijných ciest z rôznych krajín. Ďalej sme videli preparované zvieratá od hmyzu až po medveďa. Napokon bola žiakom premietnutá animovaná rozprávka a cítili sme sa ako v kine. Ďakujeme za nádherne strávený deň.

     • Deň vody

     • Voda v živote všetkých organizmov má nezastupiteľné miesto. V posledných rokoch nám príroda ukazuje ako sa vytráca vzťah človeka k nej. Kedy začať, ak nie od mala, pestovať vzťah k prírode? Naši žiaci sa dennodenne stretávajú s aktivitami na podporu ochrany prírody. Jej význam, potrebu, silu, krásu vyučujúci využívajú nie len na prírodovedných predmetoch, ale aj výchovách, slovenskom jazyku a matematike. Žiaci prvého aj druhého stupňa pod vedením triednych učiteľov vytvorili prekrásne práce ku Dňu vody. Držíme palce, aby ich snaha a nápady mali prínos aj pre ostatných žiakov pri ochrane našej prírody.

     • Karneval 2022

     • Tento školský rok sa konal karneval na našej ZŠ na prvom stupni ku koncu fašiangovej sezóny. Kreatívne, nápadité a veselé masky predviedli nie len naši žiaci, ale i pani učiteľky z prvého stupňa. Žiaci sa mimoriadne zabavili, učili sa v rámci tematického dňa. Tešíme sa na ďalšie masky opäť o rok, nateraz žiakom už prajeme príjemné jarné prázdniny.

     • Fašiangy 2022

     • Fašiangy sa pomaly končia a aj napriek mimoriadnej situácii sme si školské priestory aspoň ozdobili fašiangovými kreáciami. Zásluhu na tom mali nie len pedagógovia, ale i naši žiaci.

      Fašiangy - ide o dlhé slávnostné obdobie medzi Vianocami a začiatkom pôstneho obdobia, ktoré trvá od sviatku Troch kráľov až do Popolcovej stredy (tento rok 2. marca). Iní ako fašiangy označujú trojdňový sviatok, ktorý sa oslavuje na konci fašiangového obdobia, teda iba fašiangovú nedeľu, pondelok a utorok. V každom prípade veríme, že na naše zvyky a tradície nezabúdate a že ste tohtoročné fašiangy patrične veselo oslávili.