• Členovia rady školy:

    

   P.č.

   Meno a priezvisko

       Funkcia

   Zvolený /delegovaný/ za 

   1.

   Erika Kukučková

       predsedníčka

   pedagogických zamestnancov

   2.

   Jozef Bihari

       člen

   rodičov

   3.

   Janetta  Guzmická

       členka

   nepedagogických zamestnancov

   4.

   Jana Bihariová 

       členka

   rodičov

   5.

   Jozef Lakatoš 

       členka

   rodičov

   6.

   Mgr. Silvia Kysléghyová

       členka

   pedagogických zamestnancov

   7.

   PaedDr. Drahoslava Bóňová

       členka

   zriaďovateľa

   8.

   JUDr.Ladislav Mášik

       člen

   zriaďovateľa

   9.

   MVDr. Róbert Rathouský

       člen

   zriaďovateľa

   10.

   Jozef Slíž

       člen

   zriaďovateľa

   11.

   Marian Bihari 

       člen

   rodičov