• Oznamy a novinky ŠP

   • Do ŠP (Školského parlamentu) si žiaci zvolili v školskom roku 2023/2024 nasledovných členov:

    IV.A – Karolína Bilová 

    V.A – xxx

    VI.A – Jozef Bobek 

    VII.A – Ricardo Bihari 

    VIII.A – Zlatko Bihari, Marián Bobek a Anastasia Makarikhina 

    IX.A – Nikolas Kotlár 

     

    Predseda - Zlatko Bihari

    Podpredseda - Ricardo Bihari

     

    Gratulujeme! 

  •  

   Ďalšie novinky z činnosti školského parlamentu 2023/2024: 

    

   September - voľby do ŠP, 1. zasadnutie ŠP, schvaľovanie plánu činnosti ŠP, účasť predsedu na 1. zasadnutí mestského žiackeho p. 

   Október / november - pomoc pri jesennej výzdobe, účasť na prednáške o Europarlamente cez Mst ŽP, pingpongový turnaj a účasť na lampášikovom pochode na Chrenovej ulici CVČ Domino 

   Prikladáme diplomy víťazov v stolnom tenise v rámci školského turnaja a predsedu, ktorý sa zúčastnil na lampášikovom pochode cez žiacky mestský parlament s Ricardom Biharim: 

   December - 

   Január - 

   Február - 

   Marec - 

   Apríl -

   Máj -

   Jún - 

    

   (Fotografie zo školských akcií, ktorých sú súčasťou i členovia parlamentu alebo pomáhali pri organizovaní akcií, sa nachádzajú v sekcii "Fotoalbum".

   Všetky zápisnice zo zasadnutí ŠP sú k dispozícii u koordinátora ŠP Mgr. Tibora Kováča).