• Záujmové útvary (krúžky) - šk. rok 2022/2023

   1. Informáčik - Mgr. Štarkeová Denisa 
   2. Machuľkovo - Mgr. Slováková Monika 
   3. Šikovníček - Mgr. Czaková Jana 
   4. Tvoriví námorníci - Mgr. Juhásová Jana 
   5. Tvorivé včielky - Mgr. Komžíková Lucia 
   6. Hravá matematika - Mgr. Kisléghyová Silvia 
   7. Kreatívne ruky - Mgr. Kisléghyová Silvia
   8. Krásou ku zdraviu - Mgr. Turcsányiová Jaroslava
   9. Čitateľský klub - Mgr. Kováč Tibor 
   10. Pohybové hry - Mgr. Furman Yevhen 
   11. Hravá slovenčina - Mgr. Kudláčiková Dana