• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Popis S/bez DPH Dátum Dátum zverejnenia
  Zmluva oznam s DPH 01.04.2022 06.07.2022
  VO: Súhrnná správa 4 Q 2021 s DPH 24.01.2022 24.01.2022
  VO: Súhrnná správa učebnice, parkety, chodník, WC... s DPH 30.09.2021 16.11.2021
  VO: Súhrnná správa učebnice s DPH 30.06.2021 16.11.2021
  VO: Súhrnná správa 1Q s DPH 31.03.2021 16.11.2021