• Oznam!

     • Vážení rodičia! Milí žiaci!

      Organizácia prvého vyučovacieho týždňa je nasledovná: 

        

      PONDELOK – 04.09.2023

      8.00 hod.            slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 

                                privítanie žiakov triednymi učiteľmi vo svojich triedach.

       

      UTOROK – 05.09.2023

      Budova školy otvorená od 7,45 hod.

      1.ročník - 3 vyučovacie hodiny 

      2. - 4.ročník - 4 vyučovacie hodiny (vyučovanie končí o 11,40 hod.)

      5. - 9.ročník - 4 vyučovacie hodiny (vyučovanie končí o 11,40 hod.)

      1.hodina             - Školský poriadok

      2.hodina             - Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov pri práci

      3. – 4.hodina      - Rozdávanie učebníc

       

      STREDA – PIATOK – 06. – 08.09.2023  

      1.ročník - 3 vyučovacie hodiny    

      2. - 4.ročník - 4 vyučovacie hodiny (vyučovanie končí o 11,40 hod.)

      5. - 9.ročník - 5 vyučovacích hodín (vyučovanie končí o 12,35 hod.)

       

     • Hurá prázdniny

     • Malí či veľkí žiaci, všetci sa dočkali dňa, kedy sme opäť úspešne ukončili ďalší školský rok. Žiaci si prevzali vysvedčenia a mohli tak vykročiť v ústrety prichádzajúcim letným prázdninám. Prajeme im krásne leto plné veselých zážitkov!!!     

     • Rozlúčková slávnosť IX.A

     • Dňa 21. 6. 2023 sa konala rozlúčková slávnosť žiakov 9. ročníka.

      Žiaci si pripravili rozlúčkové príhovory, aby sa tak rozlúčili so svojim učiteľmi, spolužiakmi a v neposlednom rade s vedením školy. Príjemne si zaspomínali na minulých deväť rokov. Prajeme im veľa šťastia, zdravia a hlavne veľa krásnych chvíľ na SŠ.

       

     • DOD kasárne, Zobor

     • V utorok 20. júna sa konal v kasárňach pod Zoborom, v priestoroch 11. brigády vzdušných síl Nitra, Deň otvorených dverí.

      Organizátori pripravili pre návštevníkov viacero ukážok vojenskej techniky, zbraní a taktického výstroja vojakov, športové aktivity aj jazdu na vojenskom vozidle, ukážku práce psovodov, prvá pomoc, maľovanie na tvár, jazdu na vojenskom vozidle.

       

     • Ocenenie najlepšej učiteľky školy

     • Opäť i tento školský rok sa na Mestskom úrade v Nitre odovzdávali ocenenia najlepším učiteľom škôl. Z našej školy získala ocenenie pani učiteľka S. Kisléghyová, ktorú sprevádzal jej žiak Adam Biháry ako zástupca žiakov a mal milý príhovor, v ktorom i spomenul, za čo všetko bola pani učiteľka ocenená. Samozrejme, pani učiteľke srdečne gratulujeme a prajeme veľa pracovných úspechov, ktoré nás učiteľov tak nesmierne motivujú.

     • Vesmír očami detí

     • V máji 2023 získala naša ôsmačka Mária Lurdes Lakatošová ocenenie v tretej kategórii výtvarnej súťaže Vesmír očami detí - pod vedením pani učiteľky Nichtovej. Srdečne gratulujeme! 

     • OZNAM!

     • Milí žiaci! 

      Pozývame Vás na Deň detí, ktorý sa uskutoční v ZŠ Krčméryho dňa 1. júna 2023 v čase od 8.00 hod.

      Program dňa:

      - zabezpečenie a rozdávanie cukrovej vaty a rôznych sladkostí 

      - ukážky z karate

      - športový deň ( aktivity, súťaže, športové hry)

      - žiaci 1. stupňa končia 4. vyučovacou hodinou a žiaci 2. stupňa 5. vyučovacou hodinou + obed pre stravníkov v ŠJ

     • Výlet Bojnice

     • Deti zo ZŠ Krčméryho sa zúčastnili školského poznávacieho výletu do Bojníc. Vybrali sa do ZOO a na Bojnický zámok, aby sa mohli bližšie oboznámiť so životom zvierat a našou krásnou kultúrnou pamiatkou.

      Pútavým spôsobom sa deti oboznámili s veľkolepým historickým objektom.

      Zo zámku sa vybrali do ZOO. Tam na nich čakali zvieratká, ktoré deti s radosťou obzerali a tešili sa z ich prítomnosti.

      Deti sa vrátili z výletu spokojné a šťastné. Už teraz sa tešia na nový výlet.

     • Deň mlieka na našej škole

     • Deň mlieka si žiaci prvého stupňa pripomenuli rozhovormi, výtvarnými prácami i zábavno-vedomostným dopoludním, ktoré zavŕšili súťažami i ochutnávkami rôznych mliečnych výrobkov. Mňam, to bola dobrota!

     • Turnaj

     • Dňa 11. 05. 2023 sa naši chlapci z druhého stupňa zúčastnili na Školskom futbalovom turnaji na ZŠ s MŠ Novozámocká. V turnaji skončili na 4. mieste, domov si odnášali krásne medaily. Ďakujeme našim chlapcom za reprezentáciu.

      Veľká vďaka patrí aj ZŠ s MŠ Novozámocká za pozvanie na priateľský zápas, rovnako aj  súperom zo ZŠ Fatranská a ZŠ Zbehy. 

      Výsledky turnaja:

      1. miesto: ZŠ Fatranská

      2. miesto: ZŠ Novozámocká

      3. miesto: ZŠ Zbehy

      4. miesto: ZŠ Krčméryho

      Gratulujeme všetkým zúčastneným. 

     • O Gadže Bašaven

     • V rámci edukatívneho projektu AVEN JEKHETANE sa na našej škole uskutočnili workshopy s kapelou O Gadže Bašaven - kapela postavená na priateľstve a priazni k rómskej hudbe. 

      Zahrali si so žiakmi druhého stupňa súťažný kvíz na tému rómskych kultúrnych zvyklostí. Spravili si tanečný workshop, spoločne si so žiakmi zanôtili a návštevu zakončili koncertom.

      Ďakujeme za skvelú atmosféru a energiu, z ktorej budeme čerpať ďalšie dni.

       

     • Deň Zeme

     • V piatok 21.4.2023 naša škola oslávila Deň Zeme viacerými aktivitami. Naši žiaci sa tešili, že tento školský deň bol iný ako tie bežné a zároveň sa veľa naučili. Žiaci druhého stupňa riešili interaktívne úlohy s environmentálnou tematikou, taktiež vyčistili  prostredie v okolí školy,  sadili izbové kvetiny, tvorili koláž zemegule. Deti nižších ročníkov sa venovali tematike ochrany životného prostredia v rámci vyučovacích hodín. Bol to vydarený a poučný deň pre všetkých, ďakujeme.

     • DEŇ NARCISOV

     • OZNAM

      Na Slovensku je veľa zbierok.

      Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia

      Účelom zbierky je získať finančné prostriedky na poskytovanie všestrannej, predovšetkým psychosociálnej podpory a pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám, na informovanie verejnosti o význame a potrebe prevencie.

      Aj v našej ZŠ bude možné prispieť finančným príspevkom do tejto zbierky vo štvrtok 20.apríla 2023 a pripnúť si tak narcis, ktorý je symbolom podpory. 

      Žiaci budú môcť priamo počas vyučovania prispieť do pokladničky - za dobrovoľný príspevok dostanú symbolický narcis.

      Za akýkoľvek príspevok Vám vopred ďakujeme.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia! Milí žiaci!

      Oznamujeme Vám, že

      Veľkonočné prázdniny budú 

      od 6. apríla 2023 (štvrtok) do 11. apríla 2023 (utorok) vrátane.

      Začiatok vyučovania po prázdninách bude 12. apríla 2023 (streda).

      Ďakujeme

     • Ocenenie

     • Srdečne GRATULUJEME pánovi učiteľovi Mgr. Tiborovi Kováčovi za krásne druhé miesto v celoslovenskom kole literárnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo a ďakujeme mu za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2023/2024

     • Vážení rodičia!​​​​​​​​​​​​​​

      Riaditeľstvo Základnej školy Krčméryho 2 zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole, všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2016 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách oznamuje, že

       

      ZÁPIS ŽIAKOV DO 1.ROČNÍKA

      v školskom roku 2023/2024

      sa uskutoční

      od 17. 4. 2023 do 21. 4. 2023

      v čase od 8:00 do 14:00

     • OZNAM

     • Vážení rodičia! Milí žiaci!

      Riaditeľ Základnej školy Krčméryho 2, 94901 Nitra rozhodol o udelení riaditeľského voľna dňa 22. marca 2023 t.j. v stredu žiakom 5. - 8. ročníka z dôvodu Testovania T9.