• Sniežik sa nám chumelí

     • Aj keď podľa počasia to na zimu nevyzerá, naše deti si poriadnu zimnú atmosféru užili aspoň pri tvorení krásnych zimných krajín, snehuliakov a zimnej výzdoby, ktorú si s pani učiteľkami z prvého stupňa užili. Snáď čoskoro nasneží a užijú si aj mnohé pripravené akcie vonku .

     • Keď učenie chutí

     • Že učenie slovenského jazyka deťom nevonia? Opýtajte sa našich druhákov, ktorí si písmená, písanie a čítanie užívajú a osvojujú aj pri pečení koláčov na dané písmeno. J - ako jablkový koláč, P - ako perníky, Š - ako šišky... recepty prečítané, prepísané, tajničky urobené a koláčiky ochutnané.

     • Hudba nás spája

     • O tom, že rómska hudba je fenomenálna, vieme všetci. Na našej škole hudbu, hru na hudobné nástroje využívame aj na iných vyučovacích hodinách, ako len na hudobnej výchove. Deti si hru na nástroje obľúbili na hodinách slovenského jazyka, ale aj na matematike a prvouke. Je krásne sledovať, aké cítenie pre hudbu majú a ako sa tešia, keď môžu hrať. Vďaka nášmu pánovi riaditeľovi, pribudli do našej zbierky hudobných nástrojov nové hrkálky, bubny, triangle, tamburíny, klávesy...

     • Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2022!

     • V mene vedenia školy prajeme všetkým rodičom, žiakom, ale aj pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, do nového roka najmä veľa zdravia, šťastia, aby sa Vám splnili všetky predsavzatia! 

     • OZNAM

     • Rozhodnutie RÚVZ o zákaze prevádzky v triede 3.A
      • Na základe odporučenia RÚVZ so sídlom v Nitre, bude mať trieda 3.A prerušené vyučovanie od 24.11. – 29.11. 2021. Nástup do školy 30.11.2021

       

     • OZNAM

     • Vážení rodičia! Milí žiaci!


      Na základe Vyhlášky č. 262/2021 ÚVZ SR ( viď. v prílohe) zo dňa 24.11.2021 je od štvrtka

      25.novembra 2021 nariadená povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest žiakov od 6. rokov vo všetkých vnútorných priestoroch školy, aj počas vyučovania.

      Poprosím Vás, o zabezpečenie rúšok pre deti.

      Žiadame Vás o dodržanie týchto nariadení.

     • SuperStar

     • O tom, že Superstar nemusí byť len v televízii, sa presvedčili aj naši druháci, ktorí si začiatkom novembra 2021 užili súťaž na hodine Hudobnej výchovy. Okrem podpory spevu sa žiakom aj takýmto spôsobom snažíme rozvíjať ich zdravé sebavedomie, sebarealizáciu, sebahodnotenie, kritické myslenie. Veru bolo ťažko vybrať toho najlepšieho, ich výkony boli úžasné.

     • Jeseň pani bohatá

     • Jeseň je plná krás a „zo všetkého okolo teba sa dá niečo vytvoriť“ - v tomto duchu sa niesla v mesiaci október 2021 úloha pre žiakov prvého stupňa. Aranžovanie z prírodného materiálu a tvorba výtvarných prác podporili nielen jemnú motoriku žiakov, ale aj ich tvorivého ducha.

     • Zdravá jeseň

     • Aj na prvom stupni sa mesiac september 2021 niesol v znamení zdravej výživy. Deti sa učili ako im vitamíny pomáhajú v ich vývine, prečo je potrebné zaradiť ovocie a zeleninu do svojho jedálnička. Na Prvouke sa učili, ako si pripraviť zdravé a chutné šaláty, koláče, spracovávať úrodu. V rámci „Dňa jablka“ zaradili pani učiteľky tému do predmetov a podporili medzipredmetové vzťahy. Vytvorili spolu s deťmi krásne výtvarné práce spojené so slovenským jazykom, s básničkami a piesňami. V každej triede bolo počuť spoločnú pieseň „Bolo raz jabĺčko krásne“. Príklady v matematike boli plné ovocia a zeleniny a logického myslenia. Aktivity na podporu zdravia potešili detské oči, pošteklili chuťové poháriky a splnili účel.

     • Úprava školského areálu

     • Pani jeseň nám prináša rôznofarebnú pastvu pre oko, no zároveň i pridáva na práci. Keďže v tomto období opadáva zo stromov lístie a náš areál je obklopený rôznymi drevinami, v rámci hodín technickej alebo telesnej výchovy sa naši žiaci zapájajú do zveľaďovania nášho prostredia. Nástrojov sa chytili prakticky všetky ročníky druhého stupňa. Ďakujeme! :)

     • Skúmame a objavujeme

     • Na hodine biológie pracovali žiaci s mikroskopom a skúmali rôzne mikroorganizmy. Aj takýmito praktickými zručnosťami sa snažíme motivovať našich žiakov z prírodných vied, konkrétne v tomto prípade ide o žiakov piateho ročníka.

     • Trestnoprávna zodpovednosť

     • V mesiaci november k nám zavítali koordinátori z Ministerstva vnútra SR. So žiakmi druhého stupňa riešili aktivity z trestnoprávnej zodpovednosti. Po prednáške a prezentácii nasledovala i otvorená diskusia na danú tému. Našich žiakov téma veľmi zaujala a aktívne sa zapájali.

     • Účelové cvičenie

     • Opäť aj v tomto mesiaci október sme realizovali na našej škole účelové cvičenie. 26.10. mali žiaci teoretickú časť a 27.10. praktickú časť. Témy sa týkali oblastí: dopravná výchova, pohyb a pobyt v prírode, zdravotná príprava, riešenie mimoriadnych situácií, výchova k bezpečnému správaniu. Na základe prednášok a prezentácií mali žiaci možnosť si svoje poznatky vyskúšať i prakticky.

     • Deň jabĺk

     • Slovensko je treťou krajinou s najlepšími podmienkami na pestovanie ovocia. A aj preto si pripomíname 21.10. Deň jabĺk. Na našej škole sme zorganizovali tematický deň formou blokovej výučby. Na slovenskom a anglickom jazyku riešili žiaci pracovný list z danej témy, z matematiky príklady a slovné úlohy o jabĺčkach, napokon z výtvarnej výchovy vytvárali veľké jablko z krepového papiera. Úlohy boli vyhodnotené, prvé tri miesta sme i odmenili a žiaci si pochutili na jabĺčkach.

     • Prišla jeseň

     • Jeseň sa už hlási o slovo nie len v prírode, ale zavítala i do našej školy. Vďaka pani učiteľkám z prvého aj z druhého stupňa skrášľujú naše chodby rôzne jesenné dekorácie. Nájdeme tu žiacke práce, no taktiež prírodné dary jesene. Typická je pestrofarebná škála nádherných jesenných farieb.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • 2. septembra 2021 o 8,00 sa otvoria naše brány pre nový školský rok. Otvorenie školského roka sa bude realizovať pred budovou školy. 

      Každý rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní ( vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiak obdrží pred školou, ktoré podpíše zákonný zástupca. 

       

    • Rozvrh
     • Rozvrh

     • Pozrite si alebo vytlačte Váš aktuálny rozvrh. Škola zatiaľ nezverejnila žiaden rozvrh.
    • Suplovanie
     • Suplovanie

     • Pozrite si suplovanie a iné každodenné zmeny v rozvrhu. Škola nezverejnila žiadne suplovanie za posledných 30 dní.
    • Používateľské kontá
     • Používateľské kontá

     • Je možné, že niektoré časti stránky uvidíte len po prihlásení. Ak ste Vaše heslo zabudli, prosím použite odkaz “Neviem prihlasovacie meno alebo heslo” a zadajte Váš email. Ak ste heslo zo školy ešte nedostali, prosím počkajte, kým škola systém rozbehne.