• Začiatok školského roka 2022/2023

     • Po letných prázdninách nám opäť začína nový školský rok, a to v pondelok 5. septembra 2022. 

      Pred bránami školy bude mať krátky príhovor pán riaditeľ a následne sa žiaci presunú do tried so svojimi triednymi učiteľmi, kde dostanú inštrukcie k nasledujúcemu školskému roku.

      Prikladáme aj tlačivo o beinfekčnosti, ak si ho rodič nevie vytlačiť, poskytneme tlačivo v škole: 

      Bezpriznakovost_dieta_ziak_2022_08_15.pdf​​​​​​​

      Prajeme úspešný nový školský rok!