• Ukončenie školského roka 2021/2022

     • V posledný školský deň sa žiaci rozlúčili so školou. Pani učiteľky im rozdali vysvedčenia a môžu privítať letné prázdniny. Tešíme sa na žiakov opäť 5. septembra 2022.

      Veľa sme sa naučili, stojíme tu v tejto chvíli, plní lásky, plní vďaky, ako rozkvitnuté maky, aby sme vám povedali, ako sme vás radi mali. Zato všetko, čo už vieme, s láskou vám dnes ďakujeme. Za tú lásku všetkých detí, nech vám vravia naše kvety.