• Účelové cvičenie 1.stupeň

     • V rámci účelového cvičenia mali možnosť žiaci z prvého stupňa si pozrieť výcvik psíka a ako bonus mali i maľovanie na tvár. Samozrejme, na účelovom cvičení preberali žiaci aj teoretickú a praktickú časť účelového cvičenia v triedach.

     • Najlepší futbalista školy

     • Náš končiaci žiak deviateho ročníka Jozef Lakatoš získal od pána riaditeľa titul najlepšieho hráča futbalu počas celého jeho štúdia na našej základnej škole. Poďakovanie dostal na základe získania niekoľkých diplomov v tomto športe. Gratulujeme a prajeme mnoho ďalších úspechov.

     • Rozlúčková slávnosť jún 2022

     • Po rokoch a obmedzeniach sme napokon na konci školského roka 21/22 na našej škole mohli zrealizovať rozlúčkovú slávnosť žiakov, ktorí ukončujú školskú dochádzku. Po nástupe žiakov nám predniesol príhovor žiak ôsmej triedy Adam Bihary, odznela pieseň Slovensko moje, nádherný príhovor mal i pán riaditeľ. Potom si triedne pani učiteľky "ošerpovali" žiakov, prišlo i na odovzdávanie kytíc vedeniu školy a ostatným pedagógom, odznela aj pieseň Kým vieš snívať v podaní žiakov prvého stupňa a šiestakov. Nakoniec si niektorí žiaci zaspievali a zahrali na syntetizátore a neskôr sa presunuli všetci na pohostenie. Obzvlášť za organizáciu ďakujeme p. uč. Mgr. Kislégyovej a p. uč. Mgr. Komžíkovej. Žiakom, ktorí končia na našej škole prajeme mnoho úspechov do života.

     • Cena najlepšej pani učiteľky

     • ŽIACI OCENILI NAJLEPŠIE PANI UČITEĽKY A NAJLEPŠÍCH PÁNOV UČITEĽOV

      „Priemerný učiteľ rozpráva, dobrý učiteľ vysvetľuje, výborný učiteľ ukazuje a najlepší učiteľ inšpiruje.“ Aj takéto slová zazneli z úst žiakov, ktorí si v ankete volili NAJ učiteľa ich školy. Každému ocenenému učiteľovi poďakoval zástupca žiakov, ktorý zároveň opísal, prečo si ho deti vybrali. Za našu školu to bola pani učiteľka Mgr. L. Komžíková, ktorú sprevádzali pán riaditeľ RNDr. R. Ronec a žiak ôsmej triedy Adam Biháry. Pani učiteľke srdečne gratulujeme a prajeme mnoho ďalších pracovných úspechov.

     • Ideme hrať pingpong

     • V zdravom tele, zdravý duch.

      Tentokrát sme sa na druhom stupni zúčastnili turnaja stolného tenisu v ZŠ s MŠ Novozámocká v Krškanoch. Žiaci poctivo trénovali a zaslúžene získali druhé miesto. Veríme, že sa budú konať aj ďalšie ročníky a postupne obsadíme i prvé miesto, žiakom ďakujeme za účasť a pedagógom za ich prípravu.

     • PODAJ MI RUKU A POĎ......

     •  

      „Mať priateľa znamená nikdy nezostať sám.“  Na podporu  priateľstva sme v mesiaci máj spojili nultý a druhý ročník v aktivitách, v ktorých mladšie deti spolupracovali so staršími. Vytvorené dvojice spolu tvorili spoločný plagát , hrali  sa spoločenské hry a skladali náročnejšie skladačky, spolu desiatovali aj šli do šatne. Krásne na tom bolo to, ako druháci cítili zodpovednosť starať sa o prideleného nulťáka.

      To, že učiteľ má byť pre žiaka aj priateľom je samozrejmé. A ako inak ako cez sladké sa dá získať drobcov?....Návšteva zmrzliny je vždy úžasný zažitok.

     • MDD 2022

     •  

      Deň plný smiechu, zábavy, šantenia a dobrej nálady.  Aj tak by sa dal zhrnúť deň, ktorí naše deti prežili na Kalvárii. Návšteva kostola, športový 5boj o medailu, piknik v tráve, sladké prekvapenie, darček a nakoniec doprovod domov s ich pani učiteľkami splnili účel a deň bol vydarený- ako každý, keď počuť úprimný detský smiech.