• ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA 2022/2023

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

      Základná škola, Krčméryho 2, Nitra

      pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov 

      na zápis do 1. ročníka , ktorý sa uskutoční

      od 4. apríla do 8. apríla 2022 

      v čase od 8.00 - 14.00

     • Deň vody 2022

     • Okrem zapojenia sa do súťaže ku Dňu vody, sa naši žiaci druhého ročníka a druhého stupňa zúčastnili aj tematického dňa priamo počas Dňa vody 22.3.2022 vo vyučovacom procese. Riešili rôzne pracovné listy a aktivity súvisiace s vodou. Zároveň sa niektorí aj tematicky obliekli do typických odtieňov vody - do modrej.

     • Misijný dom - exkurzia

     • Tentokrát naša škola zavítala na exkurziu v Misijnom dome na kalvárii, kde sa nachádza aj Misijné múzeu. Sprevádzal nás pán farár, ktorý u nás vyučuje náboženskú výchovu. Žiaci mali možnosť vidieť artefakty z misijných ciest z rôznych krajín. Ďalej sme videli preparované zvieratá od hmyzu až po medveďa. Napokon bola žiakom premietnutá animovaná rozprávka a cítili sme sa ako v kine. Ďakujeme za nádherne strávený deň.

     • Deň vody

     • Voda v živote všetkých organizmov má nezastupiteľné miesto. V posledných rokoch nám príroda ukazuje ako sa vytráca vzťah človeka k nej. Kedy začať, ak nie od mala, pestovať vzťah k prírode? Naši žiaci sa dennodenne stretávajú s aktivitami na podporu ochrany prírody. Jej význam, potrebu, silu, krásu vyučujúci využívajú nie len na prírodovedných predmetoch, ale aj výchovách, slovenskom jazyku a matematike. Žiaci prvého aj druhého stupňa pod vedením triednych učiteľov vytvorili prekrásne práce ku Dňu vody. Držíme palce, aby ich snaha a nápady mali prínos aj pre ostatných žiakov pri ochrane našej prírody.