• Karneval 2022

     • Tento školský rok sa konal karneval na našej ZŠ na prvom stupni ku koncu fašiangovej sezóny. Kreatívne, nápadité a veselé masky predviedli nie len naši žiaci, ale i pani učiteľky z prvého stupňa. Žiaci sa mimoriadne zabavili, učili sa v rámci tematického dňa. Tešíme sa na ďalšie masky opäť o rok, nateraz žiakom už prajeme príjemné jarné prázdniny.

     • Fašiangy 2022

     • Fašiangy sa pomaly končia a aj napriek mimoriadnej situácii sme si školské priestory aspoň ozdobili fašiangovými kreáciami. Zásluhu na tom mali nie len pedagógovia, ale i naši žiaci.

      Fašiangy - ide o dlhé slávnostné obdobie medzi Vianocami a začiatkom pôstneho obdobia, ktoré trvá od sviatku Troch kráľov až do Popolcovej stredy (tento rok 2. marca). Iní ako fašiangy označujú trojdňový sviatok, ktorý sa oslavuje na konci fašiangového obdobia, teda iba fašiangovú nedeľu, pondelok a utorok. V každom prípade veríme, že na naše zvyky a tradície nezabúdate a že ste tohtoročné fašiangy patrične veselo oslávili.

     • Sniežik sa nám chumelí

     • Aj keď podľa počasia to na zimu nevyzerá, naše deti si poriadnu zimnú atmosféru užili aspoň pri tvorení krásnych zimných krajín, snehuliakov a zimnej výzdoby, ktorú si s pani učiteľkami z prvého stupňa užili. Snáď čoskoro nasneží a užijú si aj mnohé pripravené akcie vonku .

     • Keď učenie chutí

     • Že učenie slovenského jazyka deťom nevonia? Opýtajte sa našich druhákov, ktorí si písmená, písanie a čítanie užívajú a osvojujú aj pri pečení koláčov na dané písmeno. J - ako jablkový koláč, P - ako perníky, Š - ako šišky... recepty prečítané, prepísané, tajničky urobené a koláčiky ochutnané.

     • Hudba nás spája

     • O tom, že rómska hudba je fenomenálna, vieme všetci. Na našej škole hudbu, hru na hudobné nástroje využívame aj na iných vyučovacích hodinách, ako len na hudobnej výchove. Deti si hru na nástroje obľúbili na hodinách slovenského jazyka, ale aj na matematike a prvouke. Je krásne sledovať, aké cítenie pre hudbu majú a ako sa tešia, keď môžu hrať. Vďaka nášmu pánovi riaditeľovi, pribudli do našej zbierky hudobných nástrojov nové hrkálky, bubny, triangle, tamburíny, klávesy...