• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Deň vody 2022

      Okrem zapojenia sa do súťaže ku Dňu vody, sa naši žiaci druhého ročníka a druhého stupňa zúčastnili aj tematického dňa priamo počas Dňa vody 22.3.2022 vo vyučovacom procese. Riešili rôzne pracovné listy a aktivity súvisiace s vodou. Zároveň sa niektorí aj tematicky obliekli do typických odtieňov vody - do modrej.

     • Misijný dom - exkurzia

      Tentokrát naša škola zavítala na exkurziu v Misijnom dome na kalvárii, kde sa nachádza aj Misijné múzeu. Sprevádzal nás pán farár, ktorý u nás vyučuje náboženskú výchovu. Žiaci mali možnosť vidieť artefakty z misijných ciest z rôznych krajín. Ďalej sme videli preparované zvieratá od hmyzu až po medveďa. Napokon bola žiakom premietnutá animovaná rozprávka a cítili sme sa ako v kine. Ďakujeme za nádherne strávený deň.

     • Deň vody

      Voda v živote všetkých organizmov má nezastupiteľné miesto. V posledných rokoch nám príroda ukazuje ako sa vytráca vzťah človeka k nej. Kedy začať, ak nie od mala, pestovať vzťah k prírode? Naši žiaci sa dennodenne stretávajú s aktivitami na podporu ochrany prírody. Jej význam, potrebu, silu, krásu vyučujúci využívajú nie len na prírodovedných predmetoch, ale aj výchovách, slovenskom jazyku a matematike. Žiaci prvého aj druhého stupňa pod vedením triednych učiteľov vytvorili prekrásne práce ku Dňu vody. Držíme palce, aby ich snaha a nápady mali prínos aj pre ostatných žiakov pri ochrane našej prírody.

     • Karneval 2022

      Tento školský rok sa konal karneval na našej ZŠ na prvom stupni ku koncu fašiangovej sezóny. Kreatívne, nápadité a veselé masky predviedli nie len naši žiaci, ale i pani učiteľky z prvého stupňa. Žiaci sa mimoriadne zabavili, učili sa v rámci tematického dňa. Tešíme sa na ďalšie masky opäť o rok, nateraz žiakom už prajeme príjemné jarné prázdniny.

     • Fašiangy 2022

      Fašiangy sa pomaly končia a aj napriek mimoriadnej situácii sme si školské priestory aspoň ozdobili fašiangovými kreáciami. Zásluhu na tom mali nie len pedagógovia, ale i naši žiaci.

      Fašiangy - ide o dlhé slávnostné obdobie medzi Vianocami a začiatkom pôstneho obdobia, ktoré trvá od sviatku Troch kráľov až do Popolcovej stredy (tento rok 2. marca). Iní ako fašiangy označujú trojdňový sviatok, ktorý sa oslavuje na konci fašiangového obdobia, teda iba fašiangovú nedeľu, pondelok a utorok. V každom prípade veríme, že na naše zvyky a tradície nezabúdate a že ste tohtoročné fašiangy patrične veselo oslávili.

     • Sniežik sa nám chumelí

      Aj keď podľa počasia to na zimu nevyzerá, naše deti si poriadnu zimnú atmosféru užili aspoň pri tvorení krásnych zimných krajín, snehuliakov a zimnej výzdoby, ktorú si s pani učiteľkami z prvého stupňa užili. Snáď čoskoro nasneží a užijú si aj mnohé pripravené akcie vonku .

     • Keď učenie chutí

      Že učenie slovenského jazyka deťom nevonia? Opýtajte sa našich druhákov, ktorí si písmená, písanie a čítanie užívajú a osvojujú aj pri pečení koláčov na dané písmeno. J - ako jablkový koláč, P - ako perníky, Š - ako šišky... recepty prečítané, prepísané, tajničky urobené a koláčiky ochutnané.

     • Hudba nás spája

      O tom, že rómska hudba je fenomenálna, vieme všetci. Na našej škole hudbu, hru na hudobné nástroje využívame aj na iných vyučovacích hodinách, ako len na hudobnej výchove. Deti si hru na nástroje obľúbili na hodinách slovenského jazyka, ale aj na matematike a prvouke. Je krásne sledovať, aké cítenie pre hudbu majú a ako sa tešia, keď môžu hrať. Vďaka nášmu pánovi riaditeľovi, pribudli do našej zbierky hudobných nástrojov nové hrkálky, bubny, triangle, tamburíny, klávesy...

     • OZNAM

      Rozhodnutie RÚVZ o zákaze prevádzky v triede 3.A
      • Na základe odporučenia RÚVZ so sídlom v Nitre, bude mať trieda 3.A prerušené vyučovanie od 24.11. – 29.11. 2021. Nástup do školy 30.11.2021

     • OZNAM

      Vážení rodičia! Milí žiaci!


      Na základe Vyhlášky č. 262/2021 ÚVZ SR ( viď. v prílohe) zo dňa 24.11.2021 je od štvrtka

      25.novembra 2021 nariadená povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest žiakov od 6. rokov vo všetkých vnútorných priestoroch školy, aj počas vyučovania.

      Poprosím Vás, o zabezpečenie rúš

     • SuperStar

      O tom, že Superstar nemusí byť len v televízii, sa presvedčili aj naši druháci, ktorí si začiatkom novembra 2021 užili súťaž na hodine Hudobnej výchovy. Okrem podpory spevu sa žiakom aj takýmto spôsobom snažíme rozvíjať ich zdravé sebavedomie, sebarealizáciu, sebahodnotenie, kritické myslenie. Veru bolo ťažko vybrať toho najlepšieho, ich výkony boli úžasné.

     • Jeseň pani bohatá

      Jeseň je plná krás a „zo všetkého okolo teba sa dá niečo vytvoriť“ - v tomto duchu sa niesla v mesiaci október 2021 úloha pre žiakov prvého stupňa. Aranžovanie z prírodného materiálu a tvorba výtvarných prác podporili nielen jemnú motoriku žiakov, ale aj ich tvorivého ducha.

     • Zdravá jeseň

      Aj na prvom stupni sa mesiac september 2021 niesol v znamení zdravej výživy. Deti sa učili ako im vitamíny pomáhajú v ich vývine, prečo je potrebné zaradiť ovocie a zeleninu do svojho jedálnička. Na Prvouke sa učili, ako si pripraviť zdravé a chutné šaláty, koláče, spracovávať úrodu. V rámci „Dňa jablka“ zaradili pani učiteľky tému do predmetov a podporili medzipredmetové vzťahy. Vytvorili spolu s deťmi krásne výtvarné práce spojené so slovenským jazykom, s básničkami a piesňami. V každej triede bolo počuť spoločnú pieseň „Bolo raz jabĺčko krásne“. Príklady v matematike boli plné ovocia a zeleniny a logického myslenia. Aktivity na podporu zdravia potešili detské oči, pošteklili chuťové poháriky a splnili účel.

     • Úprava školského areálu

      Pani jeseň nám prináša rôznofarebnú pastvu pre oko, no zároveň i pridáva na práci. Keďže v tomto období opadáva zo stromov lístie a náš areál je obklopený rôznymi drevinami, v rámci hodín technickej alebo telesnej výchovy sa naši žiaci zapájajú do zveľaďovania nášho prostredia. Nástrojov sa chytili prakticky všetky ročníky druhého stupňa. Ďakujeme! :)

     • Skúmame a objavujeme

      Na hodine biológie pracovali žiaci s mikroskopom a skúmali rôzne mikroorganizmy. Aj takýmito praktickými zručnosťami sa snažíme motivovať našich žiakov z prírodných vied, konkrétne v tomto prípade ide o žiakov piateho ročníka.

     • Trestnoprávna zodpovednosť

      V mesiaci november k nám zavítali koordinátori z Ministerstva vnútra SR. So žiakmi druhého stupňa riešili aktivity z trestnoprávnej zodpovednosti. Po prednáške a prezentácii nasledovala i otvorená diskusia na danú tému. Našich žiakov téma veľmi zaujala a aktívne sa zapájali.

     • Účelové cvičenie

      Opäť aj v tomto mesiaci október sme realizovali na našej škole účelové cvičenie. 26.10. mali žiaci teoretickú časť a 27.10. praktickú časť. Témy sa týkali oblastí: dopravná výchova, pohyb a pobyt v prírode, zdravotná príprava, riešenie mimoriadnych situácií, výchova k bezpečnému správaniu. Na základe prednášok a prezentácií mali žiaci možnosť si svoje poznatky vyskúšať i prakticky.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 4. 12. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje