• Krabice lásky....

     • Naša základná škola vie, koľko lásky sa dokáže zmestiť do krabice od topánok.

      8 krabíc sme vďaka Vám odovzdali a v najbližších dňoch sa roznesú do rôznych zariadení, kde potešia starenky alebo deduškov.

      Ďakujeme, že súčasťou našej školskej komunity sú ľudia s veľkým a otvoreným srdcom.

     • Mareena

     • V mesiacoch október a november 2023 občianske združenie Mareena realizovalo na našej škole aktivity s cieľom budovania pozitívnej klímy a zdravých vzťahov v triednych kolektívoch siedmeho a ôsmeho ročníka. Počas stretnutí sa žiaci dozvedeli viac o samých sebe a lepšie sa spoznali aj navzájom. Hľadali, čo majú spoločné a ako ich môžu obohatiť rozdiely. Aktivity boli zamerané aj na spoluprácu s triednymi učiteľmi - žiaci tvorili vlajku a hymnu triedy. Na tieto stretnutia bude v daných ročníkoch ďalšími podpornými aktivitami nadväzovať aj sociálna pedagogička. Budovanie bezpečného prostredia je dôležitou súčasťou života našej školy. 

      Inkluzívne vzdelávacie aktivity boli realizované vďaka podpore Hewlett Packard Enterprise (HPE).

      Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Centra pre filantropiu n.o. 

     • Šaráda

     • Dňa 16.11.2023 sa naši žiaci zúčastnili aktivity s názvom Šaráda, ktorú organizovalo Centrum voľného času Domino v Nitre. Cieľom bolo vytvoriť zábavné dopoludnie pre žiakov základných a stredných škôl. Každú školu reprezentovali dvaja žiaci - súťažiaci, ktorí zdolávali rôzne disciplíny - vedomostné, pohybové, zábavné. Za našu školu to bol Justn Bihari zo 7.A a Zlatko Bihari z 8.A. Obidvoch žiakov v hľadisku podporovala trieda 7. A. Ďakujem našim chlapcom za reprezentáciu školy a CVČ Domino za pozvanie na túto príjemnú akciu.

     • Planet Youth

     • Aj naša škola je súčasťou projektu Planet Youth ...

      Planet Youth je program primárnej prevencie zameraný na celú populáciu a je navrhnutý tak, aby mal v komunitách dlhodobý vplyv na zníženie užívania návykových látok medzi mládežou.

      Ako je zapojená škola?  

      Základom sú informácie o rizikových a ochranných faktoroch získané priamo od žiakov najčastejšie ôsmych a deviatych ročníkov.

      Dáta komunite umožnia:

      ·     porozumieť, v akej situácii sa aktuálne nachádza,

      ·     prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany a zníženie rizikových faktorov,

      ·     vytvoriť zdravšie  prostredie  pre deti a mládež.

      Na základe vyhodnotenia dotazníkového prieskumu z novembra 2022 sme zistili jednotlivé vzťahy medzi ochrannými a rizikovými faktormi.  Nasledovali spoločné stretnutia "MAT - Mestského akčného tímu," kde sme sa doposiaľ venovali zadefinovaniu spoločnej vízie a plánovaniu prvých krokov akčného plánu v jednotlivých oblastiach: rodina, škola, rovesníci, voľný čas. Budúci rok nás čaká zavádzanie krokov akčného plánu do praxe.

      „Tento projekt je založený na komunitách a využívaní miestnych dát. Pri prevencii sa tak zameriava na celé sociálne prostredie, v ktorom mladý človek vyrastá. Okrem rodiny je dôležitá škola, spolužiaci, susedia a rovesníci. Kľúčové je celé prostredie človeka a to, aké príležitosti mu dáva,“ vysvetlil viceprimátor Nitry Miloslav Špoták

      Ďakujeme mestu Nitra za možnosť zapojiť sa do projektu Planet Youth a podieľať sa tak na budovaní lepších podmienok pre mladých ľudí žijúcich v Nitre.

       

     • Kampaň Červené stužky

     • V rámci každoročnej kampane Červené stužky, sa v mesiaci november uskutočnili v našej škole besedy na témy:

      - duševné zdravie a závislosti,

      - prevencia HIV/AIDS, 

      - prevencia obchodovania s ľuďmi.

      Žiaci sa dozvedeli, ako si môžu budovať zdravý životný štýl, zistili základné informácie o víruse HIV a jeho prenose, a tiež získali užitočné rady, ako sa vyhnúť možnému zneužitiu pri práci, štúdiu či pobyte v zahraničí.

      Ďakujeme Centru poradenstva a prevencie v Nitre za realizáciu užitočných aktivít v našej škole.

     • DEŇ JABLKA 2023 🍎🍏

     • DEŇ JABLKA 2023 🍎🍏.

      🍎Chutné, zdravé,šťavnaté, najobľúbenejšie medzi ovocím. Máte pravdu, je to JABĹČKO, ktoré 20.10. robilo celý deň spoločnosť našim žiakom v triedach. Tématické učenie bolo pre ne zábavné a užili si množstvo aktivít. Tvorili, piekli, spievali, maľovali, počítali, čítali a cvičili s jabĺčkom. Prajeme všetkým veľa zdravia a deťom hlavne zdravé učenie.🍎

     • Tekvičkovo

     • Tekvičkovo.

      🍁Tento rok sa žiaci prvého stupňa rozhodli ich šikovné, tvorivé ruky predviesť na tematických výstavách. Jesenné tvorivé dielne boli zamerané na čarovnú TEKVICU - rôznymi výtvarnými technikami pripravili nádherné tekvičky a vyzdobili priestory chodby našej školy. 🍁🍂

     • Burza informácií

     • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny usporiadalo burzu informácií v priestoroch Strednej odbornej školy stavebnej za účelom poradenstva pre voľbu profesijnej orientácie žiakov základných škôl.

     • 10. október - Svetový deň duševného zdravia

     • Pri príležitosti 10. októbra - Svetového dňa duševného zdravia, sa žiaci z druhého stupňa našej školy zapojili do kampane: Pozitívna myšlienka = SOM :) 

      Cieľom bolo zvýšiť  povedomie žiakov o tom, čo je to duševné zdravie a ako si ho môžeme chrániť a starať sa oň. 

      Aktivita bola spojená s informovaním žiakov o Národnej linke pre deti v ohrození, o  možnostiach jej využívania, a tiež o aplikácii Nepanikár, ktorá môže žiakom pomôcť pri stavoch úzkosti, depresie, ...

      Tému duševného zdravia sme prepojili s praktickým tréningom techniky zameranej na dýchanie, ktorá  môže byť nápomocná pri stavoch úzkosti. 

      V nižších ročníkoch sme sa tejto téme venovali prostredníctvom príbehu z knihy Ahoj, hrdino od Karen Young. Prostredníctvom kamaráta Oskara ( Croos-Müller - Hlavu vzhůru) sa žiaci naučili 3 cvičenia pre energiu a dobrú náladu a tiež si vyskúšali techniku zameranú na dýchanie.

     • Exkurzia v Ponitrianskom múzeu

     •  

      Ponitrianske múzeum, aj v tomto školskom roku 2023/2024, pripravilo pre žiakov základných škôl zaujímavý prírodovedno-vlastivedný program. Žiaci I.stupňa sa vybrali "Po stopách slimáka Kamila" , a žiaci II.stupňa získali nové vedomosti zo Zoológie.

     • POČÚVAJ MA!

     • Predstavenie pre deti a mládež venované boju proti násiliu a kyberšikane.

       

      Deti nám mnohokrát o šikanovaní nepovedia: žijú svoje vlastné životy, ktoré si chcú riadiť po svojom. Nemôžeme byť však ľahostajní a musíme sa naučiť počúvať sa navzájom a komunikovať medzi sebou. Preto aj my sme sa zúčastnili predstavenia, kde formou divadla nám hlavní protagonisti chceli  ukázať ako reagovať na šikanovanie a ako ho riešiť. Príbeh dvoch mladých ľudí a ako kyberšikana ovplyvnila ich osudy, bolo ústrednou témou príbehu. 

     • Europarlament

     • V Domove mládeže UKF sme prostredníctvom školského parlamentu s koordinátorom ŠP Mgr. Kováčom absolvovali cez žiacky mestský parlament prednášku o Europarlamente. Naši žiaci riešili i kvíz, z ktorého získali 9 z 13 bodov. Gratulujeme :)

     • Čitateľský klub

     • Od septembra sme s našimi žiakmi začali realizovať v novej oddychovej / relaxačnej miestnosti záujmový útvar - Čitateľský klub. Čítame vlastné diela, ale i diela zo školskej knižnice, zameriavame sa najmä na súčasnú literatúru.

     • Prírodovedná vychádzka na Kalváriu

     • Či sa dá jeseň vnímať všetkými piatimi zmyslami, zisťovali žiaci I. stupňa na prírodovednej vychádzke na konci septembra. Cestou na Kalváriu cítili vôňu lesa, ihličia a trávy. Videli paletu farieb jesenných listov. Ochutnali teplo babieho leta a slnečných lúčov. Chytili do rúk plody jesene- šisky, listy, šípky, trávu, mach, kvety. Počuli štebot vtákov a vietor v korunách stromov. Videli nádherný výhľad na rodnú Nitru. Ich radostné šantenie a zážitkové učenie prinieslo viac ovocia, ako slová v učebnici. Tešíme sa na ďalšie spoznávanie ročného obdobia cez zážitok.

     • Prevencia zubnej hygieny

     • „Zúbky, zúbky, zúbky čisté mám. Zúbky, zúbky umývam si sám.“ Aj tieto slová zo známej pesničky si žiaci 1. a 2. ročníka môžu spievať po absolvovaní školenia 22.9.2023 v našej škole. Dozvedeli sa o starostlivosti a dôležitosti ústnej hygieny. Preventistky deťom, zábavnou a hravou formou, predviedli správnu techniku umývania zúbkov, význam zdravej stravy pre vývoj zubov a hlavne, prečo je dôležité umývať si zúbky 2 krát za deň. Ako darček si deti odniesli domov novú zubnú kefku od firmy Curaprox. Veríme , že krásne úsmevy so zdravými zúbkami budeme u detí vidieť častejšie ako doteraz.

     • Medzinárodný deň učiteľov

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov bol Marek Hattas, primátor mesta Nitry, popriať všetko dobré pedagogickému zboru na základnej škole Krčméryho.Poprial veľa síl a úspechov v tomto školskom roku!

     • Kreatívne ruky

     • Krúžok s kreatívnym zameraním pre deti 2.stupňa činný vždy vo štvrtok.

      Kreatívna ručná tvorba predmetov z rozmanitých materiálov.

     • VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY

     • V mesiaci október nám pani jeseň ponúka mnoho chutného ovocia a zdravej zeleniny. Preto sa prvý októbrový týždeň chodba našej školy zmenila na mini výstavisko, kde žiaci ale i pedagógovia radi prispeli plodmi zo svojich záhrad. Stoly zdobili rôzne druhy ovocia a zeleniny mnohých tvarov, farieb i veľkostí. Veľký úspech mali najmä tekvičky.

      Zdravé stravovanie, bohaté na množstvo čerstvých vitamínov je práve v týchto jesenných mesiacoch nesmierne dôležité a zdravie našich detí je prvoradé. Prajeme vám  preto dobrú chuť do zdravého hryzkania!

     • Európsky týždeň športu

     • 25. september sa na našej škole niesol v športovom duchu. Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe. Je určený naozaj pre každého – bez ohľadu na vek, zázemie.

      Deň začal rozcvičkou, stihli sme aj ľahšiu turistiku a pohybové súťaže vonku v prírode, či v telocvični.

      Deti sa pohybovým aktivitám tešili viac ako učeniu.

      Nečudujeme sa, veď predsa, ako sa hovorí: V zdravom tele, zdravý duch!